aanvragen

 

voor Vlaamse auteurs

Passa Porta ontvangt gemiddeld 8 buitenlandse auteurs per jaar voor een residentieverblijf in Brussel. In 2019 krijgen 8 Vlaamse auteurs de mogelijkheid om een schrijfverblijf op te nemen in het buitenland.

Vlaamse auteurs kunnen eveneens in eigen land een verblijf opnemen. Er is de mogelijkheid om in het Streuvelshuis in Ingooigem, in Theater Zuidpool (Antwerpen) of in het Huis van de Dichter (Watou) te verblijven, of om een werkplek te huren in Passa Porta (Brussel).

Auteurs die naar een buitenlandse residentieplek gaan, ontvangen een per diem als tegemoetkoming voor de onkosten verbonden aan hun verblijf. Schrijvers die in het Lijsternest verblijven, ontvangen een per diem, in ruil waarvoor zij een bijdrage leveren aan de inhoudelijke werking van het Streuvelshuis. Bij schrijfverblijven in de Passa Porta Workspace I & II wordt de auteur gevraagd een bijdrage te leveren in de kosten (zoals onderhoud, elektriciteit, internet, etc.). Daartegenover staat dat deze plek toegankelijk is zonder extra voorwaarden: de auteurs worden aanvaard volgend het first come, first served principe. Bij residenties in Theater Zuidpool of het Huis van de Dichter wordt de accommodatie gratis ter beschikking gesteld.

Hier vindt u meer informatie over de verschillende residentieplekken. Download hier het aanvraagformulier voor schrijfverblijven in 2019.

 

voor buitenlandse auteurs

voorwaarden

De writer-in-residence krijgt de nodige logistieke, inhoudelijke en financiële omkadering om een verblijf optimaal te laten verlopen: gratis logement in Brussel, een wekelijkse vergoeding, en het nodige materiaal zoals computer, internetaansluiting en printer.

Daartegenover staat dat de writer-in-residence aan een aantal criteria moet voldoen om in aanmerking te worden genomen. Passa Porta biedt residenties aan auteurs van verschillende strekkingen, van fictie tot non-fictie en van jeugd- tot volwassenenliteratuur. Manuscripten in het kader van een wetenschappelijk onderzoek komen niet in aanmerking.

De auteur moet minstens één publicatie bij een literaire uitgeverij op zijn of haar naam hebben staan. Het is wenselijk maar niet strikt noodzakelijk dat de auteur een publicatie heeft in het Nederlands, Frans, Engels, Duits of Spaans.

We verwachten van de auteur dat hij of zij zich tijdens zijn verblijf wijdt aan een nieuw manuscript, waarin Passa Porta bij publicatie wordt vermeld.

Bekijk hier het volledige dossier met alle informatie.

procedure

 1. Kandidaat writers-in-residence sturen een mail naar residences@passaporta.be met in de bijlage:
  • een curriculum vitae met lijst van publicaties in eigen en eventueel andere talen
  • een motivatiebrief
  • een beknopte beschrijving van het manuscript of het project waaraan in Brussel zal worden gewerkt.
 2. Het dossier dient te worden opgesteld in het Nederlands, het Frans of het Engels. Dit zijn ook de talen waarin alle correspondentie kan worden gevoerd.
 3. Binnen de maand ontvangt de kandidaat writer-in-residence een bericht waarin wordt vermeld of zijn/haar aanvraag in aanmerking komt voor de selectie. 
 4. Bij de selectie van de kandidaten doet de organisatie een beroep op een aantal adviseurs uit binnen- en buitenland. De uiteindelijke beslissing wordt genomen door de organisatie zelf.
 5. De residenties zijn jaarlijks gesloten van 15 december tot 15 januari en van 1 juli tot 31 augustus. Tijdens deze periodes kan de schrijversflat gehuurd worden. Meer info: residences@passaporta.be.
 6. Er is geen deadline om uw kandidatuur in te dienen.